ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیگروه محل خدمتشماره تماسرزومه
1فرحناز افضلی قادیفقه و مبانی حقوقدکتراسرپرست پژوهشکده اسناد۸۱۶۲۵۳۰۶مشاهده
2ربابه معتقدیتاریخ ایران اسلامیدکترارئیس گروه تحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها۸۱۶۲۵۳۱۰مشاهده
3محمدجواد عبدالهیتاریخ ایران اسلامیدکتراتحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها۸۱۶۲۵۳۰۷
4صدیقه احمدی فصیحعلم اطلاعات و دانش شناسیدکترارئیس گروه مطالعات و تحقیقات حفظ و نگهداری اسناد۸۱۶۲۵۴۰۳
5داود آقا رفیعیعلوم ارتباطاتدکترامطالعات و تحقیقات حفظ و نگهداری اسناد۸۱۶۲۵۳۰۷مشاهده
6حوریه سعیدیتاریخکارشناسی ارشدتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۳۰۷مشاهده
7دل­ آرا مردوخیتاریخدکتراتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۵۵۲
8قربانعلی کناررودیتاریخدکترارئیس گروه تاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۳۰۳مشاهده
9محمدجواد مرادی نیاتاریخدکتراتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۳۰۴۵مشاهده
10مطلب مطلبیتاریخدکتراتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۳۱۵مشاهده