برگزاری همایش «ایران و پایان جنگ جهانی اول» در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، «غلامرضا عزیزی»، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ضمن ارائه گزارشی از همایش های پیشین برگزار شده در ارتباط با جنگ جهانی اول، بیان کرد: فراخوان این همایش بیش از سه ماه قبل ارائه شده و تعدادی از پژوهشگران سخنرانی می کنند. او جنگ جهانی اول را بسیار مهم دانست که باید همه زوایای آن را در ارتباط با ایران چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد.

در ادامه، «مجید تفرشی»، دبیر علمی همایش، جنگ جهانی اول را مهمترین رویداد بین المللی قرن بیستم، مقدمه دگردیسی سیاسی در ایران و  زمینه ساز گذار از دوره قاجار به پهلوی دانست و افزود علیرغم گذشت بیش از صد سال از پایان جنگ جهانی اول، این واقعه همچنان برای جامعه محققان به شدت مورد توجه است و از جمله موضوعاتی است که در امروز و فردای ما نفوذ و تاثیر دارد و در این راه مورخان بهترین آینده پژوهانی هستند که می توانند این موضوع را مورد واکاوی قرار دهند.

در این همایش شانزده سخنران در چهار پنل تخصصی به ایراد سخنرانی پرداختند.

در پنل اول، محمود سادات (تبعیدیان ایرانی در جنگ جهانی اول با تاکید بر تبعید سلیمان میرزا اسکندری)، محمد رضا بهزادی (جنگ جهانی اول و تاثیر آن بر مناسبات خارجی و داخلی امارت شیخ خزعل)، علی کالیراد (جهاد اکبر در ایران: معرفی و بررسی مطالعات جدید محققان ترکیه‌ای درباره فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتی عثمانی در ایران در جنگ جهانی اول) و محمد حسن نیا (سفرهای دریایی دریانوردان کنگ در جنگ جهانی اول) سخن گفتند.

حسین سلیمی (تاثیر جنگ جهانی اول بر تغییر گفتمان غالب ناسیونالیستی روشنفکران ایرانی)، محمدعلی بهمنی قاجار (ایران و مناطق کردنشین در مقطع پایان جنگ جهانی اول)، مجید تفرشی (سال پایانی جنگ جهانی اول: بیم و امید ایرانیان در مواجهه با بریتانیای اشغالگر) و علی الله‌جانی (فیروز میرزا نصرت الدوله در کنفرانس صلح پاریس : 1919-1920) در پنل دوم سخنرانی کردند.

پنل سوم همایش، میزبان امید اخوی (پیامدهای جنگ جهانی اول در زیست  اجتماعی مردم اردبیل)، رضا عبداللهی، شورش عزی مند و رسول عبداللهی (خیزش سمکو، جنگ جهانی اول/ و تبیین فراز و فرود قدرت دولت) و حوریه سعیدی (واکنش زنان به عواقب فرهنگی- اجتماعی جنگ جهانی اول در ایران) بود.

سخنرانان پنل چهارم نیز، مجید تفرشی و هومن زالپور (مهمترین نیروها و عملیات نظامی در خاک ایران در جنگ جهانی اول)، رحیم روحبخش (بازخواني تاسيس حوزه علميه قم در متن تحولات منطقه‌اي سال‌هاي پاياني جنگ جهاني اول)، کاظم شریف کاظمی، مهران رضایی ، محمد شهیدی (عملکرد نیروهای اجتماعی در محاسبات سیاسی جنگ جهانی اول با تکیه بر اسناد وزارت امورخارجه ایران) و کاظم سجادپور (شکل گیری و تغییرات مناسبات منطقه ای و بین المللی ایران در پایان جنگ جهانی اول) بودند.