برگزاری همایش دولت الکترونیک و مدیریت اسناد

 همایش دولت الکترونیک و مدیریت اسناد در ساختمان آرشیو ملی ایران به همت پژوهشکده اسناد و اجلاس مديران دبيرخانه‌هاي نظام اداري كشور برگزار شد. 

 سخنرانان همایش و سخنرانی‌های ارائه شده عبارت بودند از:

دکتر اسمعیل ثنایی (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف): امنیت اطلاعات در نظام اداری الکترونیک

دکتر محمد سعید کاویانی: نقش مدیریت و فناوری اطلاعات در توسعه

مهندس حمیدرضا احمدیان (معاون فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی): رایانش ابری در اتوماسیون اداری و مدیریت اسناد

مهندس الهام ترک قشقایی (مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايران): اتوماسیون اداری گامی به سوی تحقق دولت الکترونیک

مهندس یعقوب داودی (شرکت نرم افزاری راهکار نوین سیاق): اتوماسیون تمام ماهیت‌های سازمان

مهندس آیدین بارانلوئی: گسترش و یکپارچه‌سازی 

MyOffice : رویکردی جدید در اتوماسیون اداری: مهندس میثم توسلی

چالش‌ها و راهکارهای امنیت اسناد: مهندس نظری فرد

مهندس هومن صالحی: آشنایی با BPMS

مهندس مجتبی عزیزی (رییس حوزه مدیریت و مشاور مدیرعامل بانک دی): اتوماسیون اداری؛ ضرورت سازمانی یا تشریفات اداری

مهندس شهرام کیایی: زیرساخت سپاد (سوئیچ پیام الکترونیک دولت) 

علی اکبر هرندی (دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات): رهبری در سازمان مجازی

عباس امیری (حقوقدان): حقوق سایبری

غلامرضا عزیزی، آرشیو ملی و مدیریت اسناد الکترونیکی