پنجره ای به نشست شورای جهانی آرشیو ها،‌ابوظبی 2023

«کمیته آرشیو انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران»و «موزه و دانشگاه الزهرا» برگزار می کنند:

پنجره ای به نشست شورای جهانی آرشیوها،‌ابوظبی 2023

سخنرانان:

خانم سارا سلطانی، دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س)

آقای دکتر حامد ایرانشاهی (مدیر کل سابق خدمات آرشیوی)

زمان: دوشنبه 15 آبان 1402 ساعت 10-12

مکان: آرشیو ملی ایران،‌طبقه هفتم،‌ سالن پرهام