طرح پژوهشی دکتر امین محمدی در چهاردهمین جشنواره هفته پژوهش سازمان برگزیده شد.

طرح پژوهشی «نگهداری اسرای عراقی در اردوگاه‌های ایران با رویکرد اسنادی، مربوط به کمیته تشخیص و تفکیک و کمیته تبلیغات و روابط عمومی» اثر گرانقدر آقای دکتر امین محمدی در «بخش مطالعات تاریخ معاصر» با تکیه بر سندپژوهی و تاریخ شفاهیِ چهاردهمین جشنواره پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی (دی ماه 1402) برگزیده شد.

جناب آقای دکتر محمدی این انتخاب شایسته را به شما تبریک می‌گوییم.  ان‌شالله همواره در مسیر علم سرافراز و موفق باشید و در آینده شاهد به ثمر نشستن آثار ارزشمند دیگر شما باشیم.

همکاران پژوهشکده اسناد

برگزیده شدن طرح پژوهش دکتر امین محمدی