تدوین و چاپ استاندارد «اطلاعات و مستندات (دبیزه‌ها)- ارزیابی کیفی کتابخانه‌های ملی»

استاندارد «اطلاعات و مستندات (دبیزه‌ها)- ارزیابی کیفی کتابخانه‌های» به همت دفتر استانداردسازی پژوهشکده اسناد معاونت پژوهش و منابع دیجیتال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تدوین و به چاپ رسید.

کار تدوین این استاندارد که از اواخر سال 1400 آغاز شد، با برگزاری جلسات متعدد تخصصی تدوین استاندارد در سال 1401 ادامه یافت و در نهایت در تابستان سال 1402 با شماره ملی 23207 چاپ و در وبگاه سازمان ملی استاندارد ایران بارگذاری شد. علاقه‌مندان برای دسترسی به این استاندارد می‌توانند به وبگاه سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی http://standard.isiri.gov.ir مراجعه فرمایند.