تدوین و چاپ استاندارد حفاظت از سوابق در برابر آتش‌سوزی

استاندارد «حفاظت از سوابق در برابر آتش‌سوزی» به همت بخش استانداردسازی پژوهشکده اسناد معاونت پژوهش و منابع دیجیتال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تدوین و به چاپ رسید.

استاندارد «حفاظت از سوابق در برابر آتش‌سوزی» پس از فرایندهای تدوین و برگزاری جلسه کمیتة ملی در سازمان ملی استاندارد ایران در آبان‌ماه 1401، در نهایت در تابستان سال 1402 با شماره ملی 18043 در 100 صفحه چاپ و در وبگاه سازمان ملی استاندارد ایران به‌نشانی بارگذاری شد. علاقه‌مندان برای دسترسی به این استاندارد می‌توانند به وبگاه سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی http://standard.isiri.gov.ir مراجعه فرمایند.