تدوین و چاپ مجموعه استاندارد‌های «تاریخ و زمان- نمایش‌هایی برای تبادل اطلاعات»

استانداردهای «تاریخ و زمان- نمایش‌هایی برای تبادل اطلاعات- قسمت 1: قواعد پایه و تاریخ و زمان- نمایش‌هایی برای تبادل اطلاعات- قسمت 2:‌ بسط‌ها» با همکاری دفتر استانداردسازی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سازمان ملی استاندارد ایران به چاپ رسید.

با توجه به ضرورت یکپارچه‌سازی نحوة ورود تاریخ و زمان در انواع مختلف محتواهای اطلاعاتی، اسناد و مدارک تولیدشده در قالب‌های آنالوگ و دیجیتال، نیاز به‌ وجود استانداردهای ملی برای ساماندهی به نحوة‌ ورود این نوع اطلاعات در سامانه‌های مختلف ازجمله سامانه‌های اسنادی و کتابخانه‌ای منجر به تدوین دو استاندارد در این حوزه شده است.

استانداردهای ملی ایران شمارة ‌1-8101 و 2-8101 (تاریخ و زمان- نمایش‌هایی برای تبادل اطلاعات) با هدف ارائه نمایش‌هایی از قالب تاریخ و زمان برای تبادل اطلاعات و برای به‌حداقل‌رساندن ریسک برداشت نادرست از اطلاعات، ورود اشتباه داده‌ها، سردرگمی کاربران و پیامدهای منفی حاصل از این مسائل، تدوین شده‌اند. این استانداردها، مجموعه‌ای از نمایش‌های قالب تاریخ و زمان را با استفاده از روش‌های استاندارد ترکیب اعداد،‌ الفبا و نشانه‌ها را ارائه می‌دهد. ازآنجاکه این نمایش‌ها به هر دو صورت انسان‌خوان و ماشین‌خوان هستند، از بروز بسیاری از مشکلات ناشی از ورود اطلاعات به‌شکل غیریکپارچه جلوگیری می‌کند.

این استاندارد‌ها که به دبیری سازمان ملی استاندارد ایران تدوین شده‌اند، با تلاش و مشارکت همکاران دفتر استانداردسازی پژوهشکده اسناد، زیرمجموعة‌ معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، متخصصان و ذی‌نفعان در شرکت‌های دولتی و خصوصی، سازمان‌های دولتی مختلف و نمایندة دفتر سازمان ملل متحد در ایران، به ترتیب در 65 و  113 صفحه تدوین شده‌اند. علاقه‌مندان برای دسترسی به این استاندارد می‌توانند به وبگاه سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی http://standard.isiri.gov.ir مراجعه فرمایند.