تولید کاغذ و فناوری‌های جدید

در تاریخ 1394/03/10 نشست تخصصی “تولید کاغذ و فناوری‌های جدید” از ساعت 10:30 الی 12 با سخنرانی جناب آقای عباس فاتحی، مدیر کل اطلاع رساني اسناد، توسط پژوهشکده اسناد برگزار شد.
این نشست تخصصی با شرح مختصری از تاریخچه پیدایش کاغذ و سیر تکاملی آن در نقاط مختلف جهان و ایران آغاز شد. سپس مواد اولیه فیزیکی و شیمیایی تهیه کاغذ معرفی شده و شرحی از مراحل مختلف فیزیکی و شیمیایی تولید کاغذ به دست داده شده که از آن جمله به تبدیل چوب یا مواد بازیافتی به قطعات ریز، تولید خمیر، شستشوی خمیر، کلرزنی، رنگ زدایی، خشک کردن، برش و بسته‌بندی می‌توان اشاره کرد. معرفی گونه‌های مختلف کاغذ در ایران با توجه به ظاهر و کیفیت هریک مانند کاغذ خراسانی، طاهری، جیهانی، فرعونی، جعفری، سلیمانی و … ؛ اشاره به استانداردهای کاغذ در ایران و جهان و معرفی کارخانه‌های مهم تولید کاغذ در ایران و جهان از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
در ادامه با نمایش یک فیلم مراحل اصلی تولید و فرآوری کاغذ نشان داده شد. این نشست تخصصی با پاسخگویی به سوالات مطرح شده به پایان رسید.