گروه تحقیقات حفاظت و نگهداري اسناد

در اساسنامه سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران در بخش اهداف، بندهاي يك تا سه از حفاظت آثار سخن به ميان آمده است. كه اين امر نشان دهنده اهميت دادن به امرحفاظت در سازمان مي باشد.

1.گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپي و خطي) و غيرمكتوب در ايران و يا متعلق به ايرانيان خارج از كشور.
2. گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپي و خطي) و غيرمكتوب در زمينة های مختلف حفاظت و نگهداری اسناد.

3. گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب و غيرمكتوب معتبر علمي، فرهنگي، فني از كشورهاي ديگر.

در بخش اهداف پژوهشكده اسناد نيز چنين آمده است:

حفظ و نگهداري، ترميم ،تنظيم و پردازش اسناد آرشيوي جمع‌آوري شده از موسسات حقيقي و حقوقي، بر مبناي روش‌هاي نوين وتأمين شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم مردم به اين اسناد.

در بخش شرح وظايف پژوهشكده نيز اين بند وجود دارد:

ب: مطالعه و تحقیق درخصوص شیوه­های بازسازی و مرمت اسناد و استفاده از روش­های نوین علمی در جهت شناسایی عوامل مخرب و مؤثر بر اسناد و یافتن راه­های مقابله با آنها.

گروه حفاظت ونگه داري  در راستاي اهداف سازمان  و در چارچوب وظايف پژوهشكده اسناد، امور مشروحه زير را به انجام مي رساند:آثار موجود درمخازن، آرشيو، وكتابخانه عبارتند اسناد كاغذي، كتاب، اسناد نگاشته شده بر پوست و چرم. منابع ديداري شنيداري شامل: فليم، ويديو،كاست، CD, DVD، پوستر، صفحات گرامافون، كاست هاي شنيداري  است.

 

شرح وظايف گروه حفاظت و نگهداري :

  • پژوهش در باره شناخت فرآيند هاي فرسودگي وتخريب
  • پژوهش در باره آشنايي با واكنش مواد وعناصر مختلف استفاده شده دريك اثر در برابر تاثير عوامل مختلف گوناگون محيطي،
  • پژوهش درباره شناخت تاثير روش هاي متفاوت حفاظت ومرمت آثار، و بهينه سازي آنها
  • پژوهش در باره شناخت روش هاي سنتي وبومي حفاظت ومرمت و تطبيق آنها با روش هاي جديد وروز آمد جهاني
  • پژوهش در باره خواص مواد مورد استفاده در امر حفاظت ومرمت وآگاهي از تاثيرات جانبي آنها بر آثار
  • تهيه دستورالعمل هاي حفاظتي ومرمتي درمخازن وآرشيوها.
  • پژوهش هاي مرتبط با پايش مخازن ومحل هاي نگه داري اسناد ومدارك.

 

در زمينه رشد وارتقا آموزشي وباز آموزي مرمتگران :

  • برگزاري نشست هاي تخصصي.
  • برگزاري همايش هاي منطقه اي وبين المللي.
  • تهيه و توليد وانتشارمواد و مطالب پژوهشي و آموزشي.