گروه تحقيقات تاريخ معاصر ایران و تاریخ شفاهی

عمده فعالیت‌­های این گروه پژوهشی به انجام طرح‌­ها و پروژه‌­های پژوهشی در حوزه تاریخ معاصر ایران با تکیه بر اسناد آرشیوی اختصاص دارد؛ فعالیت­‌های مرتبط با تاریخ شفاهی نیز در همین گروه ساماندهی می‌­شود.

 

شرح وظایف:

 1. تهیه و آماده­ سازی مجموعه ­های اسنادی برای انتشار به صورت گزارش، کتاب و یا نشریات مربوط.
 2. معرفی و شناساندن اسناد موجود در آرشیو سازمان اسناد ملی ایران و تهیه راهنماهای لازم به منظور تسهیل در این امر.
 3. تهیه و تنظیم و ارائه طرح­های پژوهشی در زمینه تاریخ معاصر ایران به پژوهشگران.
 4. مطالعه و تحقیق بر روی اسناد موجود در آرشیو سازمان اسناد ملی و سایر مراکز آرشیوی به منظور کشف نکات مبهم و مکتوم تاریخی در جهت تدوین تاریخ جامع معاصر ایران.
 5. همکاری دربرگزاری نشست‌ها و همايش‌هاي سازمانی، ملي و فراملی در حوزه تاريخ معاصر و تاریخ شفاهی
 6. توسعه ارتباطات و همکاري با دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در پژوهش‌هاي مرتبط با حوزه تخصصي گروه
 7. همكاري و حمايت از فعاليت‌هاي پژوهشي در حوزه فعالیت گروه در مراكز استاني و شهرستان‌ها
 8. تأليف و ترجمه منابع اطلاعاتي پايه درحوزه تخصصي گروه
 9. تهیه طرح‌های مطالعاتی و کاربردی حوزه تاریخ معاصر و مشارکت دراجرای طرح‌های تاریخ شفاهی
 10. دسترس‌پذیرکردن منابع تاریخ شفاهی از طریق پیاده‌سازی و بهبود متن (:کنترل، تصحیح، تایپ) و اطلاع‌رسانی منابع
 11. تهيه بانك اطلاعاتي از افراد، گروه‌ها و مراکز فعال در حوزه تاريخ معاصر و تاریخ شفاهی
 12. همکاری در اجرای طرح ­های پژوهشی مشترک در قالب جامعه و صنعت
 13. شناسایی و معرفی کتاب های برتر در زمینه پژوهشهای تاریخ معاصر و تصویب آن جهت معرفی به انتشارات سازمان
 14. برگزاری کارگاه های تخصصی و دوره ­های آموزشی در زمینه تحقیقات تاریخ معاصر و تاریخ شفاهی
 15. فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی مصاحبه­ های تاریخ شفاهی