نشست تخصصی اندیشه ایرانی فره ایزدی و رخداد عاشورا برگزار شد

نشست تخصصي  انديشه ايراني فره ايزدي و رخداد عاشورا  با سخنراني آقاي دكتر حسن حضرتي، در روز 1395/07/19 برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور تعداد بسياري از علاقمندان فرهيخته برگزار شد، محورهايي چند از رخداد عاشورا مورد بررسی قرار گرفت. سخنران دانشمند (كه سال ها در اين حوزه، دانش و اطلاعات اندوخته، ولي بنا به اظهارات خود در اين زمان به عنوان اداي ديني به اين بزرگترين و تأثيرگذارترين رخداد اسلامي و بزرگمرد و سلحشور آن واقعه كه نتايجش به عالم اسلام و ايران محدود نشده و نمي شود، می‌پرداخت) در طرح مسئله خود به دو مقوله Event /رخداد و Process /فرايند، در تاريخ اشاره كردند. به اين معني كه برخي از وقايع با رخداد قابل باز تعريف هستند و برخي وقايع به عنوان يك جريان سيال كه در تاريخ جاري مي شوند به يك فرايند تبديل مي گردند. عاشورا هم در اين بررسي به يك فرايند تبديل گشته كه آخرين بازتوليد آن انقلاب اسلامي است. ايشان به دو پارادايم مسلط در تحليل وقايع تاريخي اشاره داشتند؛ يكي كه اصل تغييرات را غلبه عناصر اقتصادي مي داند و ديگري كه به عنوان رئاليسم سياسي تعبير مي­شود، انديشه و تغييرات فكر و ايده را عامل مؤثر در رخدادها معرفي مي كند.

سخنران در ادامه با اشاره به برتري گفتمان تغييرات انديشه در رخدادها، به باز تعريف بحث واقعه عاشورا پرداختند. در ابتدا به تغييراتي كه در صدر اسلام اتفاق افتاد اشاره داشته و تأكيد كردند كه در اين رخداد عظيم مي بايست به اين تغييرات توجه بيشتري کرد.. در ادامه ضمن طرح چند سؤال درباره اين واقعه و تبعات آن پرداختند

چرا اين واقعه كه بنا به قول تمام مورخان شيعه و سنی بسيار خشن و تراژيك توصيف شده است و جمع محدودي از خانواده و منسوبان خانواده پيامبر(ص) را، آن هم بعد از فاصله كوتاهي از رحلت پيامبر(ص)، به شكلي خشن به قتل رسانده و به اسارت بردند، تبعاتي وسيع در جامعه ايجاد نكرد؟

چرا در يكي دو قيام محدود و آن هم به شكلي ناقص محدود ماند؟

ايشان در توضيح پرسش­هاي خود، از چگونگي و چرايي تغييرات صدر اسلام آغاز كردند و در پايان با تبيين مفهوم غلبه قدرت و اهورايي بودن آن و نيز استفاده اي كه معاويه از اخبار ملوك عجم كرد براي تغييرات انديشه اسلامي مردم زمان خود بر اساس انديشه اي كه به تفكرات قبيله اي و سنتي خود نزديك بود؛ اين واقعه هولناك رقم خورد.