نشست علمی «روزنامه آیندگان؛ بر مدار وابستگی یا نوآوری؟ تحلیلی برپایه اسناد تاریخی» برگزار شد

نشست علمی «روزنامه آیندگان؛ برمدار وابستگی یا نوآوری؟ تحلیلی برپایه اسناد تاریخی» با سخنرانی علی‌اکبر علیمردانی پژوهشگر تاریخ معاصر و رئیس پیشین مرکز بررسی‌ اسناد تاریخی و قاسم تبریزی پژوهشگر مسائل تاریخ معاصر و با حضور علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، فاطمه صدر معاون پژوهش و منابع دیجیتال، علی کالیراد رئیس پژوهشکده اسناد، غلامرضا امیرخانی و مجتبی صحراکارها مشاوران رئیس سازمان و جمعی از نویسندگان و پژوهشگرانِ تاریخ معاصر برگزار شد. داود آقارفیعی عضو هیئت علمی پژوهشکده اسناد، دبیری این نشست را به عهده داشت.

گزارش کامل این نشست از آدرس زیر قابل دسترسی است:

https://www.nlai.ir/enterprise-news//-/asset_publisher/5Xxp6q5vfs9r/content/–8989