نقد و بررسی کتاب خیز خام در کتابفروشی چشمه کارگر

جلسه نقد و بررسی کتاب «خیز خام، کشاکش مستمندان و دیوان سالاران از 1309 تا 1320» نوشته محمد مالجو  در کتابفروشی چشمه کارگر برگزار می شود:

با حضور:

محمد مالجو

کاوه بیات

مصطفی نوری

زمان: دوشنبه 20 شهریور 1402

مکان:‌ کتابفروشی چشمه کارگر

(شرکت در این جلسه برای عموم آزاد و رایگان است.)