همایش «صنعت نفت ایران؛ یکصد و ده سال پس از آغاز»

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همایش «صنعت نفت ایران؛ یکصد و ده سال پس از آغاز» توسط پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری انجمن پژوهشگران تاریخ ایران برگزار می‌شود.

این همایش در روز یکشنبه 23 اردیبهشت، ساعت 8:30 تا 18 در سالن اجتماعات ساختمان آرشیو ملی برگزار خواهد شد.