وظایف

• تألیف و ترجمه متون علمی و پژوهشی متناسب با اهداف پژوهشكده.

• استفاده از اسناد موجود در آرشیو به منظور مطالعه و تحقیق در زمینه اهداف پژوهشكده.

• ارج نهادن به فعالیت های تحقیقاتی پژوهشگران از طریق نشر نتایج مطالعات و تحقیقات آنان.

• ارتباط با صاحب نظران، محققان و دانشمندان كشور و ترغیب و تشویق آن ها به انجام تحقیقات تاریخی و آرشیوی در چارچوب اهداف پژوهشكده.

• تربیت پژوهشگران و انتقال تجارب و نتایج حاصل از پژوهش‌ها در زمینه های آرشیو و اسناد تاریخی.

• انجام پروژه های تحقیقاتی و كاربردی در زمینه های آرشیوی- تاریخی مرمت و بازسازی اسناد، طبقه بندی و كد گذاری اسناد، بازیافت و پراكنش اطلاعات.

• برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی و تأسیس دوره های تحصیلات تكمیلی پژوهشی با همكاری دانشگاه ها.

• ارتباط و همكاری با مراكز و مؤسسات تحقیقاتی فرهنگی و دانشگاهی داخلی و خارجی در چهارچوب اهداف پژوهشكده و مشاركت در انجام طرح های پژوهشی.

• برپایی نشست های علمی در سطوح مختلف داخلی و خارجی در زمینه فرهنگ آرشیوی، تاریخ معاصر ایران، دانش مدیریت اسناد، فن بایگانی و اصول حفظ و نگهداری اسناد.