گروه تحقيقات تاريخ معاصر ايران

گروه تحقیقات تاریخ معاصر ایران و تاریخ شفاهی؛ یکی از گروه های سه­ گانه مورد تصویب شورای گسترش آموزش عالی از بدو تأسیس پژوهشکده اسناد است. مهمترین کارکردهای این گروه شامل موارد زیر است:

 • ارائه طرح و اجراي همايش‌ها و نشست‌هاي ملي و بين‌المللي در حوزه تاريخ معاصر
 • برگزاري نشست‌ها و جلسات تخصصي در حوزه نقد كتاب و تحقيقات تاريخ معاصر
 • برنامه‌ریزی و برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي در حوزه فعالیت گروه
 • همكاري دوجانبه با مراكز داخلي و خارجي براي انجام پروژه‌ها و برگزاري همايش‌هاي تاريخ معاصر
 • تأليف و ترجمه منابع اطلاعاتي پايه در حوزه تخصصي گروه
 • تهيه بانك اطلاعاتي از مراكز و گروه‌ها و انجمن‌هاي فعال در حوزه تاريخ معاصر و پژوهش
 • بررسی، تهيه و تدوین شيوه‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌های مورد نیاز گروه
 • حمايت از طرح‌ها و پايان‌نامه‌ها در حوزه تاريخ معاصر ايران
 • عضويت در انجمن‌ها و نهادهاي ملي و بين‌المللي مرتبط با تحقیقات تاریخ معاصر ایران
 • همکاري با دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادهاي فعال در حوزه تاريخ معاصر ایران
 • همكاري و حمايت از فعاليت‌هاي پژوهشي در حوزه تاريخ معاصر در مراكز استاني و شهرستان‌ها