آرشیو دسته‌بندی: همایش‌ها

برگزاری همایش «ایران و پایان جنگ جهانی اول» در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، «غلامرضا عزیزی»، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ضمن ارائه گزارشی از همایش های پیشین برگزار شده در ارتباط با جنگ جهانی اول، بیان کرد: فراخوان این همایش بیش از سه ماه قبل ارائه شده و تعدادی از پژوهشگران سخنرانی می کنند. او جنگ جهانی اول را بسیار مهم دانست که باید همه زوایای آن را در ارتباط با ایران چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد. در ادامه، «مجید تفرشی»، دبیر علمی همایش، جنگ جهانی اول را مهمترین رویداد بین المللی قرن بیستم، مقدمه دگردیسی سیاسی در ایران و  زمینه

ادامه مطلب